HOWTO:XCPVersion

Da Helpedia.

cd /opt/xensource/bin
/etc/init.d/xapi stop
cp -vp xapi xapi.original
sed -i 's/1\.6\.10/6.1.99/g' xapi
/etc/init.d/xapi start
Strumenti personali
Namespace
Varianti
Azioni
Navigazione
Strumenti